Pytania na obronę dla studentów specjalności
Finanse Przedsiębiorstw
Wprowadzenie

Od kilku lat, obrona pracy dyplomowej lub magisterskiej obejmuje pytania z trzech zakresów:

1) Pytania z zakresu ekonomii,

2) Pytania z przedmiotu specjalnościowego, w tym przypadku - z tematyki finansów przedsiębiorstw,

3) Pytania dotyczące pracy.

 

Z uwagi na obszerność materiału, pytania z zakresu ekonomii i specjalnościowe są dostępne na stronach Uniwersytetu Ekonomicznego, czyli na długo przed obroną można się przygotować merytorycznie do obrony. Oczywiście, istnieje możliwość zmiany pytań, ale takie zmiany powinny być sygnalizowane przez Dziekanat. Na chwilę obecną, pytania obowiązują bezterminowo, do kolejnej zmiany.

 

Pytania z zakresu ekonomii dostępne są na stronie Wydziału Finansów (kliknij tu).

Pytania z zakresu specjalności Finanse przedsiębiorstw są dostępne na dole tej strony internetowej.

Pytania z zakresu pracy nie są podawane przed obroną, mogą dotyczyć całej pracy jak i wychodzić poza sam zakres pracy obejmując cały okres studiów. Proszę jednak zrozumieć, że obrona ma na celu sprawdzenie, czy absolwent wyniósł odpowiednią wiedzę ze studiów, dlatego istnieje potrzeba rozmowy z absolwentem, aby ocenić poziom wiedzy.

 

Pytania nie mają na celu sprawdzanie znajomości skomplikowanych formuł albo diagramów, ale sprawdzają PODSTAWY, które każdy absolwent kierunku Finanse powinien znać - na przykład idea stopy dyskontowej, czy wartości pieniądza w czasie, czy znajomość budowy sprawozdań finansowych.

 

 

Pytania dla studiów I stopnia, specjalność Finanse Przedsiębiorstw

 

Pytania dla studiów II stopnia, specjalność Finanse przedsiębiorstw

 

 

 

Zalecana literatura:

 

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, w miarę aktualne wydanie

 

Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa, w miarę aktualne wydanie

 

Brealey R., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, w miarę aktualne wydanie

 

Ross S., Westerfield R., Jordan B, Finanse przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Warszawa, W miarę aktualne wydanie

 

Dresler Z. i in., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - przykłady rachunków i analiz, Wydawnictwo UEK, 2011 rok (drugie wydanie)

© Copyright Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, zgłoś niedziałający link: wyrobekj[at]uek.krakow.pl
Designed By : Template World