Przedmioty wykładane przez pracowników
Katedry Finansów Przedsiębiorstw
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

1) Technologia informacyjna

2) Wykorzystywanie taksonometrii numerycznej w badaniach ekon-społ

3) Systemy wspomagania decyzji

4) Informatyczne wspomaganie decyzji

5) Reprezentacja wiedzy i systemy wnioskowania

6) Metodyka pracy naukowej

 

 

prof. Zbigniew Dresler:
1) Zarządzanie kapitałem obrotowym netto,
2) Finanse przedsiębiorstw,
3) Analiza finansowa,
4) Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji,
5) Przekształcenia strukturalne gospodarki polskiej,
6) Efektywność i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw.

dr Joanna Rutkowska
1) Zarządzanie kapitałem obrotowym,
2) Finanse przedsiębiorstw,
3) Analiza finansowa,
4) Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji,
5) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych
 

dr Katarzyna Łach
1) Zarządzanie kapitałem obrotowym,
2) Finanse przedsiębiorstw,
3) Analiza finansowa,
4) Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji


dr Tomasz Maślanka

1) Finanse przedsiębiorstw,
2) Analiza finansowa,
3) Controlling,
4) Zarządzanie kapitałem obrotowym (studia podyplomowe)
5) Metody oceny efektywności inwestycji (studia podyplomowe)
6) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (studia podyplomowe)

dr Marcin Molo
1) Analiza finansowa i prognozowanie upadłości przedsiębiorstw,
2) Finanse przedsiębiorstw,
3) Analiza finansowa,
4) Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji,
5) Metodologia biznes planu,
6) Efektywność i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw,
7) Strategie kształtowania struktury kapitału,
8) Planowanie finansowe.

dr Joanna Wyrobek
1) Finanse przedsiębiorstw, zarządzanie kapitałem obrotowym,
2) Analiza finansowa, Financial Analysis,
3) Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji,
4) Zarządzanie wynikiem finansowym,
5) Excel VBA w finansach,
6) Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie,
7) Finanse przedsiębiorstw dla zaawansowanych,
8) Financial Management, Advanced Corporate Finance,
9) Planowanie finansowe i controlling, zarządzanie kosztami.

© Copyright Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, zgłoś niedziałający link: wyrobekj[at]uek.krakow.pl
Designed By : Template World