Oferta dla praktyków
Zakres wykonywanych zleceń i analiz

Z racji podejmowanej tematyki badawczej, doświadczenia praktycznego oraz aktualnie wykonywanej pracy zawodowej poza UEK, pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw oferują swoją pomoc merytoryczną lub odpłatne wykonanie zleceń z zakresu:

 

1) Wyceny wartości niematerialnych i prawnych,

2) Wyceny przedsiębiorstw,

3) Tworzenia biznes planów,

4) Tworzenia feasibility studies,

5) Oceny efektywności projektów inwestycyjnych,

6) Pisania wniosków o środki z Unii Europejskiej,

7) Tworzenia lub ulepszania systemów controllingowych,

8) Pisania analiz finansowych podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych,

9) Szacowania kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału,

10) Budowania strategii rozwojowych przedsiębiorstw,

11) Przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych,

12) Analiz strategicznych,

13) Pisania opinii i ekspertyz sądowych z zakresu finansów przedsiębiorstw,

14) Oceny i korekty cudzych projektów finansowych,

15) Szeroko pojmowanego doradztwa gospodarczego.

 

 

Współpracę oferujemy na kilku poziomach. Dla małych firm możemy zaproponować opracowanie ich problemów przez naszych studentów, w ramach zajęć i projektów zaliczeniowych oraz prac dyplomowych. Taka współpraca jest bezpłatna dla przedsiębiorcy, choć wymaga ujawnienia wszelkich niezbędnych danych finansowych do rozwiązania problemu. Problem jest rozwiązywany przez studentów, przedsiębiorca zyskuje rozwiązania napisane pod nadzorem wykładowców, studenci zyskują dane empiryczne i kontakt z praktyką.

 

 

Dla przedsiębiorców poszukujących bardziej profesjonalnych rozwiązań, Katedra oferuje odpłatne projekty i zlecenia, w ramach których zespół katedralny opracuje rozwiązanie dla Państwa problemu. Większość pracowników Katedry ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i praktyki gospodarczej, z racji obranej specjalności, kontakt z praktyką traktujemy jako nieodzowną część naszej pracy, traktujemy go jako priorytet równie ważny co nasze obowiązki naukowe i dydaktyczne.

 

Kontakt w sprawie analiz odpłatnych (eksperckich):

 

prof. Zbigniew Dresler, dreslerz[at]uek.krakow.pl

 

Kontakt w sprawie analiz nieodpłatnych wykonywanych w ramach projektów i zaliczeń przez studentów:

 

dr Joanna Wyrobek, wyrobekj[at]uek.krakow.pl

© Copyright Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, zgłoś niedziałający link: wyrobekj[at]uek.krakow.pl
Designed By : Template World